MarinaBo AB går
in som ny ägare till Marinstaden

Bostadsområdet Marinstaden i Nacka, som uppförts av Marinstaden AB och Marina Bostäder AB, har sedan mars 2013 varit under konkursförvaltaren Mats Emthéns ansvar.

"Jag är nöjd med utfallet. Ledningen för MarinaBo AB har lång erfarenhet av fastighetsfrågor. MarinaBo AB kommer att ha ett nära samarbete med Sparbanken Eken. Både jag och Sparbanken Eken är övertygade om att MarinaBo AB är rätt företag för att vidareutveckla Marinstaden", säger Mats Emthén som under det gångna året även fullgjort exploateringsavtalet med Nacka kommun och låtit placera ytterligare två flytande hus i bostadsområdet.

MarinaBo AB ämnar vidareutveckla området i enlighet med Nacka kommuns intentioner. Den första åtgärden blir att knyta erfarna samarbetspartners till projektet, varefter utsträckningen i vilken de blivande ägarna själva vill påverka sina respektive husbyggen kommer att undersökas.

"Jag ser fram emot att få medverka till att detta fantastiska område får den prägel det förtjänar. Det sjönära boendet är attraktivt och en viktig del av vår kultur. Här ska bebyggas med varsamhet", säger Lennart Möller, företrädare för MarinaBo AB.

"Kvalitetsfrågorna är prioriterade. Köparna ska känna sig trygga med att material och arbetsinsats är av hög kvalitet", säger Charlotte Lagersten, byggjurist hos MarinaBo AB med extensiv erfarenhet av bygg- och bostadssektorn.

För frågor rörande Marinstaden hänvisas till:

Lennart Möller
MarinaBo AB
Telefonnummer: 0706-426616
Mail: lennart@marinabo.se